Základní informace

 

 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019

 

Léto je již nenávratně pryč, ale v plném proudu jsou naopak přípravy již pátého ročníku Konference Bezpečná škola 2019. Bude navázáním na 4 předcházející úspěšné ročníky, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti.

 

Za její krátkou existenci si přednášky více než 80 odborníků z bezpečnosti, školství, ale i státních oborových institucí vyslechlo na 900 posluchačů!

 

Poměrně vysoký počet přednášejících z ročníku 2018 (26), byl zcela jistě rozhodujícím faktorem ve velmi pozitivním hodnocení dosud posledního ročníku, pestrosti témat a dynamice celého dne.

 

  

A co chystáme pro rok 2019?
  
Nabídneme prezentace, na kterých budou vidět hmatatelné výsledky! Někdo o problému pořád dokola jen mluví, zatímco jiný už pracuje na jeho řešení… a to je náš zásadní cíl, ostatně jak tomu bývalo na každém ročníku našich Konferencí BEZPEČNÝCH ŠKOL.
 
Program, již 5. ročníku, bude opět dělen do několika bloků:
   
A/ Online agrese
  
B/ Technologie
  
C/ Zaměřeno na ředitele / učitele
 
Jsme přesvědčení, že si z naší nabídky vybere každý a bude to pro něj smysluplně prožitý den. 
 

  

  

  

Termín:   23. 5. 2019, 9:00 - 15:00 hodin
 
  
Místo:     NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (NTK), Ballingův sál (přízemí)
  
   
Adresa:  Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice
  
  
Počet účastníků: 196 školní uspořádání + 50 osob divadelní uspořádání (galerie)
 
Počet registrovaných k 11. 12. 2018:    81

  

  

  

PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ PROGRAMU KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 I VY!

 
Nyní Vám exkluzivně nabízíme  AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI NA TVORBĚ PROGRAMU – chcete reflektovat na nějakou palčivou bezpečnostní situaci, chcete dát nový impuls školským zařízením, nebo máte další nápady/názory? 
  
Rádi se s vámi setkáme a danou věc projednáme!
 
Snažíme se přiblížit posluchačům příklady praxe, to znamená nejen příklady „dobré praxe“, ale chceme slyšet i to špatné – tj. co se Vám v minulosti až tak NEPOVEDLO/NEZDAŘILO. I to je cenné pro nás a naše posluchače!
 

 

  

NAPSALI O NÁS V ROCE 2018
    
 
Rád bych poděkoval za uspořádání Konference Bezpečná škola 2018. Realizační tým odvedl skvělou práci. Konference se těšila zasloužené pozornosti a věřím, že v rámci příštího ročníku kontinuálně naváže na předchozí úspěchy. Chtěl bych ocenit zejména koncepci konference, která v rychlých ochutnávkách krátkých prezentací umožňuje představit širší spektrum přednášejících a problematik, jež prezentují. Průběh konference tím získal na dynamickém pojetí. Pochvalnou zmínku pak zaslouží i zázemí konference a možnost občerstvení, které jistě přispěly ke spokojenosti všech účastníků.

 

PhDr. Ladislav Spurný

koordinátor primární prevence Olomouckého kraje

 

 
"Gratuluji k dalšímu úspěšně odvedenému ročníku konference. A pevně věřím, že zájem škol o bezpečnost (zejména Minist. školství) bude jen stoupat."
  
Kamil Virág, senior konzultant IS/ICT
platforma KyBez
GORDIC spol. s r.o.
 
  
"Děkuji za spolupráci a profesionální organizaci konference."
  
plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Fire Rescue Service of South Bohemia
 
  
"Ještě jednou moc děkuji celému organizačnímu týmu za uspořádání dané konference.
S úctou a přáním hezkých dní,"
  
Mgr. et Mgr. Lucie Kosová
referentka oddělení sociálně – právní ochrany dětí kurátor pro děti a mládež Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Kyjov 
 
 
"Dovolte mi i nám vyjádřit poděkování Vám i celému realizačnímu týmu za organizaci této významné akce - BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 -, která svým významem (dosud však v mnoha ohledech některými státními orgány ještě ne dostatečně doceněným) přesahuje rámec, v němž jste ji organizovali.
 
Z mého pohledu, jakož i z pohledu kolegů i majitele Obchodní skupiny společností WAKKENHAT účast na konferenci, a to jak přítomností v sále (vyslechnutí příspěvků přednášejících), tak také i v předsálí, prostřednictvím stánku a prezentace portfolia činností Obchodní skupiny společností WAKKENHAT, byla velice prospěšná a podnětná pro rozšíření nabídky společnosti.
 
... Ještě jednou děkujeme za organizaci akce BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 a již se těšíme na příští ročník, jehož bychom se rádi aktivně účastnili i v rámci přednášek a prezentací.
 
S pozdravem za tým Obchodní skupiny společností WAKKENHAT a přáním hodně úspěchů ve Vaší činnosti."
 
PhDr. Hendrich Breuer
obchodní skupina společností WAKKENHAT
  
  
"... ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsem se zúčastnil konference Bezpečná škola v NTK Praha. Chtěl jsem vyjádřit ještě takto osobně pochvalu organizátorům. Většina příspěvků byla velmi zajímavá - měl jsem skutečně problém vybrat ty tři nej..., jak se po nás chtělo v hodnotícím dotazníku..."
 
Mgr. Jaroslav Feřtek, ředitel školy
Základní škola a Mateřská škola Kladno - Kročehlavy
 
  
"Naši první zkušenost na akci tohoto typu hodnotíme pozitivně, trochu by jsme příště koncipovali naši prezentaci jinak. Jsme skutečně rádi, že jste nás oslovili a přizvali k účasti."
 
Ing. Martin Bláha, obchodní ředitel
AS Parking s.r.o.

 

 

 

 

 

IMG_3527.JPG
IMG_3532.JPG
ntk_02 - fotoNTK, malé rozlišení.jpg
  
   
    
   
CÍLOVÁ SKUPINA POSLUCHAČŮ
 
   
- Školy všech stupňů – MŠ, ZŠ, G, SOŠ, VOŠ, VŠ, + školská zařízení
- samospráva krajů, měst a obcí – zřizovatelé škol
- Svaz měst a obcí ČR
- Asociace krajů ČR
- MŠMT 
- ČŠI
- Oborové školské asociace
- Bezpečnostní složky státu – MV ČR, Policie ČR, MP, HZS
- Komerční sektor - bezpečnostní technologie a služby
- Média
  
 
   
 
HOSTÉ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 
  
Vrcholní představitelé MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, ASOCIACE KRAJŮ ČR, MINISTERSTVA VNITRA ČR, POLICIE ČR a další významní hosté a partneři projektu. 
 
    
 
 
  

Kontakt: Mascotte s.r.o.

  

Koordinátor projektu:

Ing. Denisa Čermáková  I  e-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz  I  Tel: 723 325 789

nebo info@mascotte.cz  I  Tel.: 777 700 205

 

www.bezpecnaskola2019.cz

 

  

  

POZVÁNKA

Bezpečná společnost 2018

  
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Jihočeský kraj, Vysoká škola evropských a regionálních studií ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků si vás dovolují pozvat na konferenci s mezinárodní účastí, pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a člena výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jana Bartoška.
 
Termín konání: 28. - 29. listopadu 2018
  
Místo konání:   MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.)

 

Tisková zpráva ke Konferenci Bezpečná škola 2018 - ZDE

   

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

PARTNEŘI KONFERENCE - 2018

Záštita:

MVCR SMO CR CSI

Zlatý partner:

Asociace_bezpecna_skola_logo Siemens logo

Stříbrní partneři:

Check Point Software Technologies I3_Consultants Inels logo Omnilink services logo

Partner:

Bezpečnostně technologický klastr,

Spolupráce

AGA Doverville

Podporují nás:

Mediální partneři: