Základní informace

 

 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019

 

V plném proudu jsou přípravy již pátého ročníku Konference Bezpečná škola 2019. Konference bude navázáním na 4 předcházející úspěšné ročníky, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti.

 

Za její krátkou existenci si přednášky více než 80 odborníků z bezpečnosti, školství, ale i státních oborových institucí vyslechlo na 900 posluchačů!

 

Poměrně vysoký počet přednášejících z ročníku 2018 (26), byl zcela jistě rozhodujícím faktorem ve velmi pozitivním hodnocení dosud posledního ročníku, pestrosti témat a dynamice celého dne.

  

 

Termín:   23. 5. 2019, 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo:     NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (NTK), Ballingův sál (přízemí)
  
Adresa:  Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice
  
Počet účastníků: 196 školní uspořádání + 50 osob divadelní uspořádání (galerie)  
   
  

Počet registrovaných k 16. 5. 2019:    213

  

A co chystáme pro rok 2019?
  
Nabídneme prezentace, na kterých budou vidět hmatatelné výsledky! Někdo o problému pořád dokola jen mluví, zatímco jiný už pracuje na jeho řešení… a to je náš zásadní cíl, ostatně jak tomu bývalo na každém ročníku našich Konferencí BEZPEČNÝCH ŠKOL.
 
Program, již 5. ročníku, bude opět dělen do několika bloků:
   
A/ Online agrese
B/ Technologie pomáhají 
C/ Zaměřeno na ředitele / učitele
 
Jsme přesvědčení, že si z naší nabídky vybere každý a bude to pro něj smysluplně prožitý den. 
 
  
  
 
Zde si můžete prohlédnout celý PROGRAM
 
  
  
VYBÍRÁME Z PROGRAMU
  
Co mají společného PhDr. Ondřej Andrys, MAE – náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI, Mgr. Petra Sobková z Úřadu pro kybernetickou bezpečnost, Brig. gen. Ing. Andor „Andy“ Šándor, nezávislý bezpečnostní poradce a charismatický Ing. Pavel Kysilka, CSc., zakladatel 6D Academy a bývalý výkonný guvernér ČNB? 
  
Všichni jsou špičkoví přednášející z jednotlivých tematických bloků Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019. A hlavně jsou to lidé, které obdivujeme, rádi posloucháme jejich nemalé zkušenosti a sledujeme, jak inspirují ostatní. Věříme, že inspirují i Vás, přidejte se 23. 5. 2019 k nám!
 
  
 
  
  
Letošní ročník Konference pod ZÁŠTITOU 
  
  
O významu a mimořádné důležitosti tématu bezpečí v našich školách svědčí i velká podpora ze strany státních orgánů a institucí, jejichž zástupci budou také účastníky Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 !
 
Náš projekt vždy vzniká ve spolupráci s mnoha odbornými, resortními partnery, ať už se jedná o Policii ČR, Městskou policii, GŘ HZS ČR, Unie CZESHA, Siemens atd. Ale nikdy v historii konání našich akcí jsme neměli tolik subjektů, které by podpořily náš projekt formou záštity.
  
  
Konference se koná pod záštitou MINISTERSTVA VNITRA ČR – ASOCIACE KRAJŮ ČR – SVAZU MĚST A OBCÍ ČR – HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, KARLOVARSKÉHO KRAJE  – KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ––MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE – OLOMOUCKÉHO KRAJE – PLZEŇSKÉHO KRAJE  ÚSTECKÉHO KRAJE a ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
 
  
Partnerským regionem letošního ročníku Konference je OLOMOUCKÝ KRAJ.
 
  
Děkujeme všem za podporu, je to pro nás velký závazek! Díky této podpoře náš 5. ročník již nyní  slaví malé jubileum.
  

 

      

NAPSALI O NÁS V ROCE 2018
    
 
Rád bych poděkoval za uspořádání Konference Bezpečná škola 2018. Realizační tým odvedl skvělou práci. Konference se těšila zasloužené pozornosti a věřím, že v rámci příštího ročníku kontinuálně naváže na předchozí úspěchy. Chtěl bych ocenit zejména koncepci konference, která v rychlých ochutnávkách krátkých prezentací umožňuje představit širší spektrum přednášejících a problematik, jež prezentují. Průběh konference tím získal na dynamickém pojetí. Pochvalnou zmínku pak zaslouží i zázemí konference a možnost občerstvení, které jistě přispěly ke spokojenosti všech účastníků.

 

PhDr. Ladislav Spurný

koordinátor primární prevence Olomouckého kraje

 

 
"Gratuluji k dalšímu úspěšně odvedenému ročníku konference. A pevně věřím, že zájem škol o bezpečnost (zejména Minist. školství) bude jen stoupat."
  
Kamil Virág, senior konzultant IS/ICT
platforma KyBez
GORDIC spol. s r.o.
 
  
"Děkuji za spolupráci a profesionální organizaci konference."
  
plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Fire Rescue Service of South Bohemia
 
  
"Ještě jednou moc děkuji celému organizačnímu týmu za uspořádání dané konference.
S úctou a přáním hezkých dní,"
  
Mgr. et Mgr. Lucie Kosová
referentka oddělení sociálně – právní ochrany dětí kurátor pro děti a mládež Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Kyjov 
 
 
"Dovolte mi i nám vyjádřit poděkování Vám i celému realizačnímu týmu za organizaci této významné akce - BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 -, která svým významem (dosud však v mnoha ohledech některými státními orgány ještě ne dostatečně doceněným) přesahuje rámec, v němž jste ji organizovali.
 
Z mého pohledu, jakož i z pohledu kolegů i majitele Obchodní skupiny společností WAKKENHAT účast na konferenci, a to jak přítomností v sále (vyslechnutí příspěvků přednášejících), tak také i v předsálí, prostřednictvím stánku a prezentace portfolia činností Obchodní skupiny společností WAKKENHAT, byla velice prospěšná a podnětná pro rozšíření nabídky společnosti.
 
... Ještě jednou děkujeme za organizaci akce BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 a již se těšíme na příští ročník, jehož bychom se rádi aktivně účastnili i v rámci přednášek a prezentací.
 
S pozdravem za tým Obchodní skupiny společností WAKKENHAT a přáním hodně úspěchů ve Vaší činnosti."
 
PhDr. Hendrich Breuer
obchodní skupina společností WAKKENHAT
  
  
"... ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsem se zúčastnil konference Bezpečná škola v NTK Praha. Chtěl jsem vyjádřit ještě takto osobně pochvalu organizátorům. Většina příspěvků byla velmi zajímavá - měl jsem skutečně problém vybrat ty tři nej..., jak se po nás chtělo v hodnotícím dotazníku..."
 
Mgr. Jaroslav Feřtek, ředitel školy
Základní škola a Mateřská škola Kladno - Kročehlavy
 
  
"Naši první zkušenost na akci tohoto typu hodnotíme pozitivně, trochu by jsme příště koncipovali naši prezentaci jinak. Jsme skutečně rádi, že jste nás oslovili a přizvali k účasti."
 
Ing. Martin Bláha, obchodní ředitel
AS Parking s.r.o.

 

 

 

 

 

IMG_3527.JPG
IMG_3532.JPG
ntk_02 - fotoNTK, malé rozlišení.jpg
  
   
    
   
CÍLOVÁ SKUPINA POSLUCHAČŮ
 
   
- Školy všech stupňů – MŠ, ZŠ, G, SOŠ, VOŠ, VŠ, + školská zařízení
- samospráva krajů, měst a obcí – zřizovatelé škol
- Svaz měst a obcí ČR
- Asociace krajů ČR
- MŠMT 
- ČŠI
- Oborové školské asociace
- Bezpečnostní složky státu – MV ČR, Policie ČR, MP, HZS
- Komerční sektor - bezpečnostní technologie a služby
- Média
  
 
   
 
HOSTÉ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 
  
Vrcholní představitelé MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, ASOCIACE KRAJŮ ČR, MINISTERSTVA VNITRA ČR, POLICIE ČR a další významní hosté a partneři projektu. 
 
    
 
 
  

Kontakt: Mascotte s.r.o.

  

Koordinátor projektu:

Ing. Denisa Čermáková  I  e-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz  I  Tel: 723 325 789

nebo info@mascotte.cz  I  Tel.: 777 700 205

 

www.bezpecnaskola2019.cz

 

 

Tisková zpráva ke Konferenci Bezpečná škola 2018 - ZDE

   

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

PARTNERSKÝ REGION

Kralovehradecky kraj Logo Olomoucky kraj

Záštita:

MVCR Asociace kraju Svaz mest a obci CSI Karlovarsky kraj Kralovehradecky kraj Moravskoslezsky kraj Logo Olomoucky kraj Praha Plzensky Ustecky kraj logo

Zlatý partner:

YSOFT logo

Stříbrní partneři:

Ecophon- Logo O2 VeraComp Omnilink services logo

Partner:

Logo Asociace Bezpečná skola Siemens

Spolupráce

AGA Doverville

Podporují nás:

Mediální partneři: