Aktuality

PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ PROGRAMU KONFERENCE
BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 I VY!
 
  
Nyní Vám exkluzivně nabízíme AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI NA TVORBĚ PROGRAMU – chcete reflektovat na nějakou palčivou bezpečnostní situaci, chcete dát nový impuls školským zařízením, nebo máte další nápady/názory? 
    
Rádi se s vámi setkáme a danou věc projednáme!
    
Snažíme se přiblížit posluchačům příklady praxe, to znamená nejen příklady „dobré praxe“, ale chceme slyšet i to špatné – tj. co se Vám v minulosti až tak NEPOVEDLO/NEZDAŘILO. I to je cenné pro nás a naše posluchače!

 

________________________________________________________________________________________________________________

  

 

Ohlédnutí za Konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018
   

Program již 4. ročníku Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA byl sestaven tak, aby odpovídal aktuálním problémům dnešní doby
    

„Celodenní program každého ročníku našich konferencí je pestrý a dodává malé ochutnávky různých bezpečnostních problematik. Vždy chceme inspirovat, dodat nové nápady a osvěžit znalosti všech účastníků a dovolím si říci, že se nám to daří“, říká ředitel Ing. Aleš Beneš, ze společnosti Mascotte s. r.o., která tyto konference již čtvrtým rokem zajišťuje. Tedy co přesně nabídla Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

 

Celodenní program jsme sestavovali tak, aby odpovídal aktuálním problémům dnešní doby. V panelu RIZOKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE nakoukneme i do světa oblíbených youtuberů


S jakými problémy se potýká Julia Helena Szymanská z AVASTU, která se spolu se známým českým youtuberem Jirkou Králem podílí na vzdělávacím projektu pro školní děti Buď safe online? Více napoví krátké shrnutí níže.


 

„Často potkávám holky nebo kluky přesvědčené o tom, že jsem si s nimi psal a domlouval schůzku, ale ve skutečnosti to byl bohužel falešný profil, kterému na sebe prozradili spoustu soukromých informací nebo si dokonce domluvili osobní schůzku,“ popsal známý youtuber Jirka Král svoje pravidelně se opakující zkušenosti. I to byl jeden z důvodů, proč začal uvažovat, jak pomoct dětem rozlišovat, co je na síti dobré a špatné. „Sám mám vlastní zkušenost s ukradeným profilem, a proto jsem rád, že jsem se spojil právě s experty z Avastu, kteří měli stejný cíl - vzdělávat děti o bezpečnosti na internetu, předávat jim své zkušenosti a předcházet rizikovým situacím v online prostředí.“ A tak vznikla iniciativa Buď safe online. 

S Jirkou a experty z Avastu se v rámci projektu Buď safe online můžete potkat v následujících 14 měsících na 14 českých a moravských základních školách. Na webu www.budsafeonline.cz pak najdou učitelé, rodiče i děti sérii videí, které vysvětlují, na co si dát ne internetu pozor, jak si nenechat hacknout e-mail, neztratit svá data, nezavirovat počítač, nebo co nepsat na Facebook a mnoho dalšího.

„Není nám lhostejná bezpečnost na internetu“ – Václav Koudele, Microsoft

  
Studie Microsoftu: Oběti útoků na internetu často své útočníky znají!
 
Podle výsledků nejnovější Studie slušného chování na internetu, kterou si nechala vypracovat společnost Microsoft, se online prostředí a interakce uživatelů na internetu kultivuje a odpověď na online rizika zlepšuje. Přesto má stále více než polovina respondentů osobní zkušenost s nebezpečím na internetu. Více než třetina (36 %) obětí útoků na internetu přiznává, že útočníka osobně znají. Často je to člen rodiny nebo patří k okruhu jejich přátel či známých. Mezi nejčastěji zmiňovaná rizika v online prostředí patří nevyžádaný kontakt (41 %), následovaný poplašnými zprávami a podvodnými emaily (27 %). Až třetina respondentů pak zažila sexuální obtěžování online. Následky negativního zážitku na internetu přitom mohou vážně ovlivnit život napadeného: 4 z 10 postižených ztratili v této souvislosti důvěru v kontakt v digitálním prostředí, každý třetí pak v reálném světě. Studii vydává Microsoft na Den bezpečnějšího internetu.
  
„I nadále se ukazuje, jak je důležité upozorňovat na možná nebezpečí na internetu a nabízet i rady a tipy, jak rizikům předcházet. Díky osvětě se zvýšilo povědomí o tom, jak se útokům na internetu bránit a kde hledat pomoc, celosvětově ze 37 na 45 %. Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou v online prostředí číhat zejména na děti a mládež, proto je Microsoft tradičním partnerem projektu Kraje pro bezpečnější internet, který ročně seznámí se zásadami bezpečného internetu přes 25.000 dětí ze všech regionů České republiky,"
 
uvádí Václav Koudele z Microsoftu, který bude patřit mezi hlavní mluvčí odpoledního panelu RIZIKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE.
  
Studie slušného chování na internetu zjišťovala postoje a vnímání  bezpečnosti a interakcí na internetu u respondentů ve věku 13-17 a 18-74 let ve 23 zemích světa. Podrobné výsledky v angličtině naleznete zde. Další novinky z Microsoftu najdete na newscentru.
  
 
Martin Kožíšek, Seznam.cz - manažer pro internetovou bezpečnost
 
Ve společnosti Seznam.cz pracuje od roku 2006. Jako produktový manažer měl na starosti sociální sítě Lidé.cz, Spolužáci.cz a Hry.cz. Právě na sociálních sítích pozoroval vznikající rizika ohrožující jejich uživatele. Začal se proto zajímat o komunikaci lidí na internetu a možné hrozby, které jim hrozí. V roce 2008 stál u vzniku projektu Seznam se bezpečně!, který je určen dětem ve věku 13-16 let a zaměřuje se na rizika sociálních sítí, seznamování či dětskou prostituci. Od roku 2012 působí na pozici manažera pro internetovou bezpečnost, kde má na starosti koordinaci a řízení projektů v oblasti bezpečnosti všemi službami společnosti a vzdělávání uživatelů.
  
 
PhDr. Ladislav Spurný, Odbor školství a mládeže Oddělení krajského vzdělávání Olomouckého kraje
  
Po studiích na Filozofické a následně i Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se po několikaletém zaměstnání v žurnalistice definitivně etabloval v úřední sféře, kde se profiloval na práci s problémovou mládeží. Posléze se stal krajským primární prevence Olomouckého kraje. Řadu let působí i jako přednášející této specializace v oblasti veřejné správy, projektové přípravy mediální komunikace. Je ženatý, má dvě děti a vášnivě se věnuje závodnímu šachu.
 
 
 
  
   
 

TISKOVÁ ZPRÁVA - ÚNOR 2018

Bezpečnostní trh nabízí neskutečné množství informací a obyčejný smrtelník nemá šanci všechny důležité novinky a změny sledovat. 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 Vám v jednom uceleném dni přinese konkrétní příklady z praxe, včetně přímých kontaktů na různé způsoby řešení. Nabídne Vám vydatné menu inspirací a praktických rad.
 
Celá tisková zpráva a více o programu níže
_MG_6012.jpg

TISKOVÁ ZPRÁVA 5/2017

TISKOVÁ ZPRÁVA 4/2017
 
Již 21 skvělých odborníků máme v programu! Podívejte se na ně v sekci PROGRAM. Celodenní program jsme sestavovali tak, aby odpovídal současným trendům v oblasti bezpečnosti. Jedinečné přednášky a debatní panely budou poukazovat na reálné případy. Jako je například brutální případ kyberšikany v české škole z roku 2016. Mladé dívce může zásah do soukromí prostřednictvím sociální sítě převrátit celý život. Zejména pokud tak učiní její spolužáci a přátelé. Dokázala se s tím vypořádat škola? A co na to policie? Dalo se tomu zabránit? Jak se k případu staví rodiče útočníků? Jednalo se o chybu systému nebo individuální selhání? Lze podobné události zabránit? O tom bude přednášet pan Marian Němec, BA(Hons), IT Security Consultant, AEC a.s. 
 
Také chceme být o krok napřed a připomenout posluchačům, že je třeba včas řešit novou úpravu ochrany osobních údajů. Dnem 25. května 2018 totiž nabyde účinnost nové evropské nařízení 2016/679  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které zásadním způsobem mění stávající pravidla ochrany osobních údajů, doposud regulované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto nařízení má významný dopad na všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje. Vzhledem k faktu, že v případě porušení, nezavedení nebo nepřipravenosti na nové nařízení, mohou organizacím hrozit sankce až ve výši půl miliardy korun, je nezbytné se na účinnost nového nařízení v dostatečném předstihu připravit. Školy a školská zařízení všech typů jsou typickým povinným orgánem, protože v rámci svých agend zpracovávají množství osobních údajů, včetně citlivých… K tomu nám sdělí více informací Ing. Tomáš Kubínek, jednatel I3 Consultants s. r. o.
  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 3/2017

Konference si klade za cíl představit hlavně případové studie z praxe. I takové skvělé studie jako je Krajský projekt Jihočeského kraje „Ozbrojený útočník“ můžete během konferenčního dne slyšet. Jaký je smysl tohoto projektu? Více v přiložené březnové tiskové zprávě.
  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 2/2017

První panel konference s názvem „DOBRÁ PRAXE ze Středočeského kraje“, zcela jasně naznačuje, kam bude směřovat. Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje, nám komplexně představí priority kraje k zabezpečení jejich škol a školských zařízení, zmíní financování a také jejich úspěšné vzdělávací semináře, které pořádali v jednotlivých regionech spolu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Do svého panelu si mimo jiné přizve i dva zřizovatele škol a to přesněji Ing. Jana Slabého, starostu města Neveklov a Mgr. Martina Kupku, starostu města Líbeznice.
 
A co nám přinese další všeobecný panel „Zkušenosti, inspirace a filozofie oborových partnerů?“ Například představení nově vzniklé Asociace Bezpečná škola. Více v příloze …
  
 

ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA NA KONFERENCI BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

Asociace Bezpečná škola, z.s. je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnost v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení. Sdružuje odborníky v oblasti řízení bezpečnosti a rizik. Více informací v příloze.
  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2017

„V loňském roce nás velmi potěšil pozitivní ohlas účastníků na program Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016, a proto i letos jsme si dali záležet, abychom posluchačům přinesli to nejlepší z komplexního zabezpečení školských zařízení,“ říká Ing. Aleš Beneš, ředitel společnosti Mascotte s. r. o., která stojí za organizací konference, a dodává: „intenzivně komunikujeme s domácími i zahraničními odborníky a tedy s radostí Vám můžeme představit první přednášející z oblasti státní a komerční správy.“ Kteří to budou? Více informací v příloze.
 
 
  

TISKOVÁ ZPRÁVA Z PRŮBĚHU KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 úspěšně proběhla a její cíle byly beze zbytku naplněny.  Konference se opět setkala s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů, zúčastnilo se jí 246 posluchačů. Své pohledy, přístupy a doporučení pro zajištění bezpečnosti ve školách představili přední experti z oborů bezpečnosti, spolupracujících resortů a zástupci partnerů akce.
 
Úspěch měla také velmi silně obsazená doprovodná výstava, kde se v  18 expozicích prezentovalo 19 společností významných českých výrobců a distributorů nejnovějších technologií vhodných pro zabezpečení škol a školských zařízení.
 
 
  
DSC_1085.jpg
DSC_0798.jpg
DSC_0935.jpg

SBORNÍK konference obsahující závěrečnou zprávu spolu s prezentacemi přednášejících naleznete v příloze

PREZENTACE MMR ČR

Vzhledem k blížícímu se datu seminářů IROP (9. 6. 2016), které byly zmíněny v prezentaci pana Ondřeje Peška z MMR ČR (blok …A jak to vidí oboroví partneři/dotační projekty…), bychom Vám rádi přednostně zaslali odkazy na tyto semináře pro žadatele a taktéž přednostně zasíláme prezentaci pana Peška, viz příloha této AKTUALITY.  Pozor kapacita seminářů je limitována!
 
Informace o centrálním semináři IROP k výzvám č. 32 a 33 (SŠ/VOŠ) jsou zde, včetně registračního formuláře.
 
 
Centrum pro regionální rozvoj ČR bude pořádat následně také regionální semináře.
 
 
 
  

DOPROVODNÁ VÝSTAVA KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 - SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Součástí Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 je i stejně tematicky zaměřená doprovodná výstava, s prezentacemi významných českých výrobců a distributorů nejnovějších trendů v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb, vhodných pro školy a školská zařízení. 
 
Uskuteční se ve vstupním foyer Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích, od 9:00 do skončení Konference, max. do 18:00 hod. Po celou dobu konání Konference je bezplatně přístupná nejširší veřejnosti – návštěvníkům NTK a její zhlédnutí či návštěva není podmíněna účastí na konferenci.
 
 
  

AUDIT JAKO NEZBYTNÝ ZÁKLAD BUDOUCÍHO ŘEŠENÍ

Přinášíme Vám první detailní část programu této vzdělávací akce. První blok konference bude věnovaný problematice AUDITU.

 
V tomto bloku se podíváme na aktuální stav v oblasti bezpečných škol z pohledu MV ČR. Budeme řešit aplikaci tzv. „Paretova pravidla 80/20“, tedy poměr technika/lidský faktor při snaze o dosažení „bezpečné školy“. Ukážeme Vám možnosti vytvoření nové pracovní pozice „školník – preventista“. Ing. Libor Sladký ze společnosti ICS-systémy s.r.o. Karlovy Vary Vám modelově představí důležitost kvalitního zadání auditu pro jeho správné vyhotovení. Taktéž vytvoření metodiky pro zadání auditu.  Vzorová řešení z Karlovarského kraje, včetně možnosti financování, představí bezpečnostní ředitel a vedoucí oddělení odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, pan Martin Rais.
 
 
V tomto panelu tedy uslyšíte názory a náměty na budoucí řeší od zástupců státní správy, komerčního sektoru, zřizovatele, asociace UNIE CZESHA a ředitele škol.  Krátké životopisy jednotlivých panelistů můžete nalézt v přiloženém dokumentu.
 
 
Druhý panel konference se bude věnovat krizovému řízení s názvem bloku:

   

   

   

JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST S VYBAVENÍM A PERSONÁLEM JAKÝ MÁM

 
Zabezpečit školu mnohdy vypadá jako úkol nakoupit kamery, zamknout nepotřebné dveře a nepouštět do budovy rodiče. Často je ale systém děravý, nebo má škola prostě smůlu a ke krizi dojde i přes všechnu snahu jí zabránit. Krizí myslíme průšvih, který nedokážeme zvládnout standardními postupy a který navíc může ohrožovat i zdraví žáků. V takovou chvíli potřebují ohrožení studenti vaši maximální pozornost, ale velice brzy se o vaši pozornost také hlásí rodiče dětí, ostatní učitelé i média. Co uděláte i řeknete, respektive neuděláte a neřeknete, je pod veřejným drobnohledem a má své důsledky. Připravte se na tuto situaci tím, že si ujasníte co vás čeká, jaké jsou vaše priority v jednotlivých časových fázích a jak vlastně (krizově) komunikovat.
   
Krátké životopisy panelistů naleznete opět v přiloženém dokumentu.
   
 

   

...A JAKTO VIDÍ OBOROVÍ PARTNEŘI?/ DOTAČNÍ PROJEKTY...

tento třetí panel nás bude informovat o následujících aktivitách:

Praktická ukázka činnosti samosprávy města a MP Zlín ve vztahu k bezpečnostním opatřením ve školách. Dotační výzvy roku 2016 od MMR ČR, přesněji specifický cíl 2.4 IROP. Aktivity MŠMT v oblasti bezpečnosti - změny v Rámcovém vzdělávacím programu (správná praxe). Spolupráce MŠMT s dalšími ministerstvy, odbornou veřejností a společnostmi. A jakým způsobem české školy přistupují ke vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech sdělí zástupce ČSI, pan Ondřej Andrys.

  

Životopisy jednotlivých panelistů naleznete opět v přiloženém dokumentu.

 

Poslední blok této akce bude věnovaný technologii. Představí se nám firmy, které v bezpečnostním průmyslu patří mezi tzv. Top of Mind společnosti.

   

    

 

"OBJEKTOVÁ BEZPEČNOST" - TECHNOLOGICKÝ PANEL

Šest zástupců technologických firem nám ukáží, že v dnešní době lze zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení provádět mnoha způsoby.  Podíváme se na elektronickou kontrolu vstupu společně s verifikací oprávněné osoby od společnosti Siemens s. r.o. Zámkové systémy spol. SALTO Systems mají mimo jiné i unikátní funkci tzv. virtuální sítě s přenosem údajů ze všech přístupových bodů o tom, kdo kdy a kam vstoupil, se zajištěním rychlého zneplatnění ztracených nebo odcizených identifikačních prvků (bezkontaktních karet nebo přívěsků) a s možností propojení na další systémy provozované školou.  Mechanické zábranné prostředky jako součást komplexního řešení zabezpečení škol nám představí cechmistr CMZS ČR, Ing. Petr Fráz. Klíčovou roli IT technologií  vysvětlí technický ředitel divize IT infrastruktura AutoCont CZ a. s., pan Petr Vejmělek. A jak funguje mechanický uzamykací systém společnosti KABA, nám sdělí Ing. Ivo Buk.
 
Krátké životopisy panelistů naleznete v příloze.
http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Záštita:

CSI

Stříbrní partneři:

Check Point Software Technologies I3_Consultants Inels logo Omnilink services logo

Partner:

Bezpečnostně technologický klastr,

Spolupráce

AGA Doverville

Podporují nás:

Mediální partneři: